Lühitutvustus

Veebikeskkond www.learn2love.org  on põhikooli ja keskkooli noortele, aga ka vanematele, suunatud õpikeskkond, kus jagatakse ausalt, ilustamata ja häbenemata informatsiooni seksuaalsuse, suhete ja kohta. Materjali koostamisel on püütud katta võimalikult laia seksuaalsusega seotud teemaderingi, jagades infot avatult ja erapooletult. Materjal ei innusta ega soovita midagi katsetama, vaid käsitleb teemasid erapooletu vaatleja seisukohast.  Õppematerjalis pööratakse muuhulgas tähelepanu seksuaalsusega seotud tabude ja piirangute (sh sotsiaalsete) tekkepõhjustele ning nende vältimise võimalustele. Õppematerjali on koostatud selliselt, et see pakuks huvi igas vanuses lugejale, kuivõrd seksuaalust käsitletakse positiivse osana inimeseks olemisest, enesearengust ja vaimsest pürgimusest.

Õppematerjal on loodud originaalis eestikeelsena, seda katsetatakse  Eesti turul saamaks esmast tagasisidet ja kasutajakogemust. Eduka lansseerimise korral tõlgitakse materjal teistesse levinumatesse keeltesse ja levitatakse lisaks Eestile ka teistes keeleruumides.

Õppematerjali koostamisel on kasutatud väga erinevaid allikaid, sealhulgas erinevate vaimsete koolkondade õpetusi, andes võimalikult laia pilti erinevatest maailmakäsitlustest. Välditud on mõne üksiku õpetusega liialt sügavuti minekut, tõsisema huvi tärkamise korral on lugejal võimalus otsida täiendavaid materjale, kursuseid jm.

Materjal on kasutatav nii põhikoolis kui keskkoolis anatoomia, inimeseõpetuse  ja perekonnaõpetuse tunde toetava materjalina. Materjal on kooskõlas WHO Euroopa seksuaalhariduse standarditega.

Materjal on esitatud dubleeritult kirjalikus vormis ja audio-video failidena, kus tekst loetakse ette ja seda saadab illustratiivne joonistamine. Samuti on materjal peatükkide kaupa kuulatav audiofailina, et seda oleks mugav teha kasvõi spordirajal või ühistranspordis. Kirjalikku osa täiendavad alapeatükkide juurde kuuluvad videofailid, milles „tavalised inimesed“ jagavad oma isiklikku kogemust vastavast alapeatükist käsitlevast teemast.

Koostatud materjal on autoriõigustega kaetud teos, mille kopeerimine või mistahes viisil levitamine on keelatud. Autoriõiguste omanik on L2L MTÜ, e-post info@learn2love.org, telefon 55 672 027.

Õppematerjal on koostatud parimas usus ja soovis aidata kaasa inimkonna igakülgsele vabadusele, arengule ning igaühe isiklikule õnnele!

Kõik arvamused ja ettepanekud on alati teretulnud e-posti aadressil info@learn2love.org

error: Alert: Sisu on kaitstud!