Kutsu meid kooli!

Õppemoodul „Armastusest“, kutsu meid kooli!

Armastus on kandev vägi ja jõud maailmas. Armastuse ja iha nimel on tehtud imelisi asju ja hävitatud terveid linnu ja rahvaid. Ilma armastuseta ei ole võimalik siia ilma sündida, seda enam peale sündi ellu jääda. Kui suhetes, sealhulgas seksuaalsuhetes on partnerite vahel kõik korras, siis reeglina on elu rahuldustpakkuv ka kõikides muudes valdkondades. Tunnistame seda või mitte, aga inimene on seksuaalne olend ja jääb selleks terve elu. Kodune kasvatus ja seksuaalharidus maast madalast (juba esimestest eluaastatest) on täisväärtuslikuks eluks ja selle nautimiseks igas vanuses väga oluline. Laps on seksuaalne olend juba väga väiksest peale, kuid kuna see on vanematele vedi ebamugav, siis seda ei soovita märgata ja pannakse lapselikkuse arvele. Nii saavadki lastele omaseks sarnased mustrid, häbid ja blokeeringud nagu tema vanematelgi ja sedasi kanduvad need ka põlvest-põlve edasi.

Pakume lisaks laiaulatuslikule veebipõhisele õppekeskkonnale learn2love.org ka koolitusi noortegruppidele

 • Kursuse kestvus 3 akadeemilist tundi;
 • Õpilasi grupis maksimaalselt 35;
 • Töötame kahes grupis, seega on vajalik kahe ruumi olemasolu;
 • Iga kursusel osalev õpilane saab mõned päevad enne kursust ligipääsu materjalile õppekeskkonnas learn2love.org, et ennast aegsasti kurssi viia ja koolituspäeval kasulikumalt kaasa töötada;
 • Kursuse maksumus 300 eur / grupi kohta (km ei lisandu).

Viime koolituse läbi kahe õpetajaga – üks mees ja üks naine. Räägime kõik koos ja siis poisid omavahel ja tüdrukud omavahel. Murrame lahti müüdid ja kummutame veidrad uskumused nii oma kui ka vastassoo kohta. Teeme seda kõike mänguliselt ja lähtuvalt sellest, kuidas noored kaasa tulevad.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt koostatud  Euroopa seksuaalhariduse standardid:

 • “Eranditult kõigil inimestel on õigus üldisele haridusele ja teabele ning igakülgsele seksuaalharidusele ja teabele, mis on vajalik ja kasulik kodanikuõiguste ja võrdõiguslikkuse täielikuks teostamiseks isiklikus, avalikus ja poliitilises elus.
 • Seksuaalharidus peaks põhinema rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigustel, eelkõige õigusel saada teadmisi, mis on kõrgema prioriteediga kui seksuaalse riskikäitumise ennetamine.
 • Kõik inimesed sünnivad seksuaalsete olenditena ja nende seksuaalne potentsiaal peab ühel või teisel moel arenema. Seksuaalharidus aitab noori eluks ette valmistada, eriti seoses rahuldust pakkuvate suhete loomise ja ülalhoidmisega, ning aitab kaasa nende isiksuse ja enesemääratluse positiivsele arengule.
 • Seksuaalharidus annab lastele ja noortele järk-järgult teadmised, oskused ja positiivsed hoiakud, et MÕISTA ja NAUTIDA oma seksuaalsust, omada turvalisi ja rikastavaid inimsuhteid ning võtta vastutus enda ja teiste inimeste seksuaaltervise ja seksuaalse heaolu eest. See võimaldab neil teha valikuid, mis tõstavad nende elukvaliteeti ja annavad panuse kaastundliku ja õiglase ühiskonna heaks.
 • Käesolevas seksuaalhariduse määratluses keskendutakse PEAMISELT seksuaalsusele kui inimese POSITIIVSELE potentsiaalile ning rahulolu ja naudingu allikale. Selgelt mõistetav vajadus teadmiste ja oskuste järele, mis on vajalikud seksuaalsusega seotud riskide vältimiseks, on tähtsuselt üldise positiivse lähenemise järel TEISEL kohal.“

Tavapärane Eesti seksuaalharidus keskendub peamiselt seksi negatiivsele poolele ja sellest tulenevatele ohtude vältimisele. Peamiselt antakse teavet pereplaneerimise, rasestumisvastaste vahendite, HIV/seksuaalsel teel levivate haiguste ja vägivalla ennetamise valdkonnas.  Seega on tänane seksuaalharidus pigem niiöelda hoiatav, mis teeb seksist ja seksuaalsusest justkui midagi ohtlikku.

Kui paljudes kodudes räägitakse seksi ja seksuaalsuse positiivsetest aspektidest vabalt igas kontekstis? Ilmselt mitte just väga paljudes. Kui seda kodus ei soovita, osata või julgeta teha, tuleb teave  kuskilt mujalt. See „kuskilt mujalt“ võib aga sageli tähendada peamiselt internetipornot ja sõprade poolt esitatud hooplemisi ning imetabaseid vägitegusid kirjeldavaid linnalegende. Näeme, et mõistlikum oleks noori harida asjakohasema informatsiooniga.

Seksuaalsust ja seksuaalharidust ei ole vaja kuidagi eraldi esile tõsta, see on sama loomulik nagu  õpetame lastele potil käimist, noa ja kahvliga söömist, jalgrattasõitu või matemaatikat, õigekirja ja isiklikku hügieeni. Teadmised ja teadlikkus on vabadus, see on vabadus valida ja otsustada. Teadmatus aga sunnib meid tegema asju, mille põhjuseid me ka ise selgitada ei oska ja mille tagajärgi vahel kahetseme. Mida varasemast peale ja mida vabamalt me lastele ja noortele seksuaalsust  avame, seda loomulikumalt noor inimene seda ka võtab.

Käsitletavad teemad, vastavalt grupi huvidele, küpsusele ja kaasa töötamisele:

 • Inimese keha ja selle areng. Hügieen, keha muutuste ja kehade vaheliste erinevuste mõistmine ja aktsepteerimine.
 • Viljakus ja soojätkamine. Menstruatsiooni, ovulatsiooni / seemnepurske ja viljakuse vahelise seose mõistmine, erinevad rasestumisvastased vahendid ja nende kasutamine, raseduse tunnuste äratundmine, teadlike otsuste tegemine.
 • Mis on seksuaalsus, seks, seksuaalsus kui isiklik vägi, seksuaalsus kui õppimise protsess, erinevate väljenduste aktsepteerimine, positiivne suhtumine seksuaalsusse ja naudinguisse.
 • Armastus ja füüsiline armastus, erinevus sõpruse, armastuse ja iha vahel, enda ja teiste tunnete väljendamine ja äratundmine, enda vajaduste, soovide ja piiride väljendamine ning teiste omade austamine, erinevate tunnete aktsepteerimine.
 • Suhted ja seksuaalsus igapäevaelus, suhtlemises, olemises, erinevad suhtlemise viisid,  erinevad peresuhted, kuidas suhteid luua ja hoida, läbirääkimine, tolerantsus, empaatia, hästi tasakaalustatud suhete taotlemine, toetavaks ja hoolivaks partneriks olemine.
 • Seksuaalsus, tervis ja heaolu. Positiivne mõju tervisele ja heaolule, põgusalt hügieenist, piiride kehtestamine, vastutustunne enda tervise ja heaolu eest, teadlikkus oma võimalustest ja valikutest.
 • Seksuaalsuse sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid. Soorollid, erinevused, müüdid, uskumused ja valearvamused, erinevad kultuurid ja traditsioonid seksuaalsusest, meedia, pornograafia.
 • …… ja kõik muu, mis jutuks tuleb, räägime eelkõige sellest mis grupile aktuaalne tundub

Teemad on kohandatud vastavalt vanusegruppidele ja kooskõlas Euroopa seksuaalhariduse standardite soovitustega.

 • 6. klass (11-12 a)
 • 9 klass (13-15 a)
 • 12. klass (16 a ja vanemad)

Iga kursusel osalev õpilane saab paar päeva enne kursust ligipääsu kirjalikule materjalile õppekeskkonnas learn2love.org, et juba ette uurida ja et koolitusel rohkem asjakohaseid küsimusi tekiks!

Kursuse tellimiseks palun kirjuta meile love@learn2love.org

Learn2Love.org – avameelselt armastusest

error: Alert: Sisu on kaitstud!