Privaatsus

Privaatsus ja isikuandmete töötlemine

Õppekekskonna learn2love.org  isikuandmete vastutav töötleja on L2L MTÜ  (registrikood 80558518) asukohaga Vesineitsi tn 4, Saku vald, Tänassilma küla, Harju maakond, 76406. E-post love@learn2love.org; telefon 55 672 027

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • Pangakonto number;
 • Ostetud kaupade ja teenuste andmed ja nende maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • Kliendi poolt väljale „lisainfo“ sisestatud andmed;
 • Klienditoe andmed;
 • Kliendi poolt foorumis esitatud kommentaarides esitatud andmed ja „korduma kippuvad küsimused“ rubriigis esitatud andmed.

L2L MTÜ  on isikuandmete vastutav töötleja. L2L MTÜ  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 • Kliendi poolt foorumis esitatud kommentaarides esitatud andmed kuvatakse avalikult kui kliendi seisukohta, L2L MTÜ võib esitatud andmeid või seisukohti kommenteerida.
 • L2L MTÜ-l on õigus parandada foorumisse või KKK (korduma kippuvad küsimused) rubriiki tehtud postituste ilmselgeid kirjavigu.
 • L2L MTÜ-l on õigus mitte avaldada foorumis või KKK rubriigis postitusi mis ei ole asjasse puutuvad, on vaenu õhutavad või ebaviisakad. L2L MTÜ jätab endale õiguse otsustada postituse sobivuse üle.
 • KKK rubriigis esitatud andmeid kuvatakse vastavas rubriigis ananüümelt koos spetsialistipoolse vastusega.
 • Foorumis esitatud kommentaaride juures on esitatud kliendi eesnimi, mis on vajadusel täiendatud numbrilise tähisega, et samanimelisi kliente eristada.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 • Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: kliendiprofiili loomiseks, et pakkuda kliendile paremaid kodulehe külastuskogemusi (sh kohandatud reklaami näitamist).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
  teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • „Foorumis“ ja „Korduma kippuvad küsimused“ rubriigis esitatud andmeid töötlevad L2L MTÜ spetsialistid vastuse andmiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse learn2love.org serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
 • Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
 • liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on õppekeskkonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada portaali kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Õpikeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus, raamatupidamine jt) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi õpikeskkonna kasutajaprofiilis või klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

 • Õpikeskkonna kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

 • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
 • Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

 • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
  jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel love@learn2love.org. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon info@aki.ee.

error: Alert: Sisu on kaitstud!